wolfsafari

סיור במוזיאון שארם אל-שייח

המוזיאון שארם אל-שייח נחשב למוזיאון הראשון של מצרים בעיר שארם אל-שייח, הידועה בתיירות החופים. הוקם כמרכז לזרימה תרבותית ואזרחית וכפורום לתרבויות האנושיות, ותוספת מוחשית לתיירות המבטיחה בעיר, תואם לתוכנית המשרד לשלב בין תיירות בילוי ותיירות תרבותית.

שימו לב

הסיור כולל (כרטיסים, העברות מהמלון שלך)

60$ למבוגרים

40$ לילדים